stat4u

Formy spędzania czasu wolnego

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa odpoczynek i czas wolny od pracy, że higiena psychiczna jest równie ważna jak ta osobista.
Kwietniowe zajęcia otworzyły przed beneficjentami naszego projektu nową perspektywę, która pokazuje, że praca i czas wolny idą ze sobą w parze i bez dbania o relacje z innymi, bez umiejętności skutecznego odpoczywania, szybko podupadniemy na zdrowiu lub wypalimy się zawodowo.
Realizowane przez nas zajęcia miały charakter plenerowy, a każda z grup samodzielnie wybrała sposób spędzania czasu wolnego, od wspólnego przygotowania deseru, po rozgrywki sportowe na świeżym powietrzu czy też wycieczkę do Przemyśla. Była też grupa osób, która chciała zwiedzić galerie i muzea w Jarosławiu.
Mamy nadzieję, że chwile razem spędzone zaowocują nowymi przyjaźniami i że nie zakończą się tylko na jednorazowym spotkaniu. Są już plany na przyszłość…

  
 
         KoĹ‚o PSOUU JarosĹ‚aw          Unia Europejska

Strona internetowa jest finansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o cookies